Veysel Uğur KIZMAZ

C# String.Format Metodu

22.12.2012Okunma Sayısı: 32593Kategori: C#.Net

 

 

C#’ta değerleri farklı formatlarda görüntülemek isteyebilirsiniz. Örneğin tarihi form üzerinde gün.ay.yıl  olarak görüntülemek isteyebilirsiniz. Ya da parasal değerleri 15.50 TL şeklinde görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu işlemleri C#’ta yer alan String.Format metodu ile gerçekleştirebilirsiniz.
 

Sayıları Formatlama (Numeric)

 
Sayısal değerler kullanıcılara gösterilirken farklı formatlarda gösterilmek istenebilir.
C : Değeri bilgisayarda seçili olan para formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  10.5 değerini 10.5 TL formatında görüntüleme işlemi
 
D : Değeri decimal olarak görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  15 değerini 015 formatında görüntüleme işlemi
     Örnek:  15 değerini 00015 formatında görüntüleme işlemi
 
E : Değeri bilimsel (scientific) formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  15000 değerini 1,500000E+004 formatında görüntüleme işlemi
 
F : Değeri ondalık olarak görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  15.5 değerini 15.5 formatında görüntüleme işlemi
     Örnek:  15.5 değerini 15.50 formatında görüntüleme işlemi
     Örnek:  15.5 değerini 15.500 formatında görüntüleme işlemi
 
N : Değeri parasal görünümde (0.000.000,00 vb) görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  1500000 değerini 1.500.000,00 formatında görüntüleme işlemi
 
X : Değeri hexadecimal olarak görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  450 değerini 1C2 formatında görüntüleme işlemi
 
0 : Değeri sıfır sayısı kadar karakterde görüntülemek için kullanılır. Değerin basamak sayısı formattan az ise kalan basamakları 0 olarak görüntüler.
     Örnek:  15.5 değerini 000015.50 formatında görüntüleme işlemi
 
# : Değeri # sayısı kadar karakterde görüntülemek için kullanılır. Değerin basamak sayısı formattan az ise kalan basamakları görüntülenmez.
     Örnek:  15.551 değerini 15.55 formatında görüntüleme işlemi
 
Console.WriteLine("C : " + String.Format("{0:C}", 10.50));
Console.WriteLine("D : " + String.Format("{0:D3}", 15));
Console.WriteLine("D : " + String.Format("{0:D5}", 15));
Console.WriteLine("E : " + String.Format("{0:E}", 15000));
Console.WriteLine("F : " + String.Format("{0:F1}", 15.5));
Console.WriteLine("F : " + String.Format("{0:F2}", 15.5));
Console.WriteLine("F : " + String.Format("{0:F3}", 15.5));
Console.WriteLine("N : " + String.Format("{0:N}", 1500000));
Console.WriteLine("X : " + String.Format("{0:X}", 450));
Console.WriteLine("0 : " + String.Format("{0:000000.00}", 15.5));
Console.WriteLine("# : " + String.Format("{0:###.##}", 15.551));
 
C# Numeric Format - Sayı Formatlama
 
Tarih Formatlama (Date)
Tarih değerlerini kullanıcılara gösterilirken farklı formatlarda gösterilmek istenebilir.
dd : Tarihin gününü görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 02 formatında görüntüleme işlemi
 
ddd : Tarihin gün ismini kısa formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Çar formatında görüntüleme işlemi
 
dddd : Tarihin gün ismini uzun formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Çarşamba formatında görüntüleme işlemi
 
MM : Tarihin ayını görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 01 formatında görüntüleme işlemi
 
MMM : Tarihin ay ismini kısa formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Oca formatında görüntüleme işlemi
 
MMMM : Tarihin u ismini uzun formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Ocak formatında görüntüleme işlemi
 
yy : Tarihin yılının son iki karakterini görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 13 formatında görüntüleme işlemi
 
yyyy : Tarihin yılını görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2013 formatında görüntüleme işlemi
 
hh : Tarihin saatini 12 saatlik formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 03 formatında görüntüleme işlemi
 
HH : Tarihin saatini 12 saatlik formatta görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 15 formatında görüntüleme işlemi
 
mm : Tarihin dakikasını görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 30 formatında görüntüleme işlemi
 
ss : Tarihin saniyesini görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 25 formatında görüntüleme işlemi
 
t : Tarihin saat ve dakikasını görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 15:30 formatında görüntüleme işlemi
 
d : Tarihin gün, ay ve yılını görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2.1.2013 formatında görüntüleme işlemi
 
T : Tarihin saat, dakika ve saniyesini görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 15:30:25 formatında görüntüleme işlemi
 
D : Tarihi “gün – ay adı - yıl - gün adı” formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2 Ocak 2013 Çarşamba  formatında görüntüleme işlemi
 
f : Tarihi “gün – ay adı - yıl - gün adı – saat:dakika” formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2 Ocak 2013 Çarşamba 15:30  formatında görüntüleme işlemi
 
F : Tarihi “gün – ay adı - yıl - gün adı – saat:dakika:saniye” formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2 Ocak 2013 Çarşamba 15:30:25  formatında görüntüleme işlemi
 
g : Tarihi “kısa gün – kısa zaman” formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2.01.2013 15:30  formatında görüntüleme işlemi
 
G : Tarihi “kısa gün – uzun zaman” formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2.01.2013 15:30:25  formatında görüntüleme işlemi
 
m : Tarihi gün ay formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2 Ocak formatında görüntüleme işlemi
 
y : Tarihi ay yıl formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Ocak 2013 formatında görüntüleme işlemi
 
r : Tarihi RFC1123 formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini Wed, 02 Jan 2013 15:30:25 GMT  formatında görüntüleme işlemi
 
s : Tarihi sortable date time formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2013-01-02T15:30:25 formatında görüntüleme işlemi
 
u : Tarihi universal sortable date time formatında görüntülemek için kullanılır.
     Örnek:  02.01.2013 15:30:25 değerini 2013-01-02 15:30:25Z formatında görüntüleme işlemi
 
DateTime dt = newDateTime(2013, 01, 02, 15, 30, 25);
Console.WriteLine("dd : " + String.Format("{0:dd}", dt));
Console.WriteLine("ddd : " + String.Format("{0:ddd}", dt));
Console.WriteLine("dddd : " + String.Format("{0:dddd}", dt));
Console.WriteLine("MM : " + String.Format("{0:MM}", dt));
Console.WriteLine("MMM : " + String.Format("{0:MMM}", dt));
Console.WriteLine("MMMM : " + String.Format("{0:MMMM}", dt));
Console.WriteLine("yy : " + String.Format("{0:yy}", dt));
Console.WriteLine("yyyy : " + String.Format("{0:yyyy}", dt));
Console.WriteLine("hh : " + String.Format("{0:hh}", dt));
Console.WriteLine("HH : " + String.Format("{0:HH}", dt));
Console.WriteLine("mm : " + String.Format("{0:mm}", dt));
Console.WriteLine("ss : " + String.Format("{0:ss}", dt));
Console.WriteLine("t : " + String.Format("{0:t}", dt));
Console.WriteLine("d : " + String.Format("{0:d}", dt));
Console.WriteLine("T : " + String.Format("{0:T}", dt));
Console.WriteLine("D : " + String.Format("{0:D}", dt));
Console.WriteLine("f : " + String.Format("{0:f}", dt));
Console.WriteLine("F : " + String.Format("{0:F}", dt));
Console.WriteLine("g : " + String.Format("{0:g}", dt));
Console.WriteLine("G : " + String.Format("{0:G}", dt));
Console.WriteLine("m : " + String.Format("{0:m}", dt));
Console.WriteLine("y : " + String.Format("{0:y}", dt));
Console.WriteLine("r : " + String.Format("{0:r}", dt));
Console.WriteLine("s : " + String.Format("{0:s}", dt));
Console.WriteLine("u : " + String.Format("{0:u}", dt));
 
C# Date Time Format - Tarih Formatlama
 
 
Referanslar:
http://www.csharp-examples.net/string-format-datetime/
http://www.techotopia.com/index.php/Formatting_Strings_in_C_Sharp
 
 
Yepyeni makalelerde görüşmek dileğiyle :)
 
Veysel Uğur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi
veysel@ugurkizmaz.com
www.ugurkizmaz.com