Veysel Uğur KIZMAZ

Sharepoint Development Object Model

27.09.2011Okunma Sayısı: 4353Kategori: Sharepoint 2010

Bu makalemizde Sharepoint’teki Object Model’leri inceleyelim.

Sharepoint development için Microsoft’un Sharepoint Namespace’I altında birçok object türü yer almaktadır. Bunları inceleyelim.
 
SPList : Liste içeriğini düzenlemek için kullanılan Sharepoint liste türü.
 
SPWeb : Sharepoint sitesi.
 
SPUser : Sharepoint kullanıcısı.
 
SPContext : Web application, site collection, list gibi yapıları içeren HTTP requesti.
 
SPListItem: Sharepoint liste elemanı.
 
SPSite : Sharepoint site collection.
 
SPFile : Sharepoint’te bir dosya (web part page, dosya ya da klasör…)
 
SPField : Sharepoint listesindeki bir sütun.
 
SPQuery : Sonucunda SPListItem döndüren CAML query’si.
 
SPSecurity : Yazılan kodun güvenlik seviyesini belirleyen object.
 
SPWebApplication : Sharepoint IIS web application’ı.
 
SPFarm : Sharepoint Farm’ı.
 
SPException : Sharepoint hata türü.
 
SPListItemCollection : SPItem nesnelerinden oluşan SPList ya da SPQuery collection’ı.
 
SPRequest : Sharepoint’tennmanaged code’lara bağlanmayı sağlar.
 
SPFolder : Liste ya da doküman kütüphanesindeki bir Sharepoint klasörü.
 
SPUtility: E-Posta gönderme gibi işlemlerin bulunduğu sınıf.
 
SPSiteDataQuery : Birden fazla listenin birden fazla site içinde ve tek site collection içinde çalışmasını sağlar.
Bu objelerin birbiri arasındaki bağlantıyı incelersek:
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Makale\SP2010_VisualStudio2010_Giris\SP2010_VisualStudio2010_Giris_30.png
 
 
 
Veysel Uğur KIZMAZ
Bilgisayar Mühendisi
veysel@ugurkizmaz.com
www.ugurkizmaz.com